BẢNG GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ

Thông tin chi tiết

Hiện tại Gam Invoice đang miễn phí dùng thử 3 tháng Full tính năng, hãy tải và trải nghiệm ngay!

TÙY CHỌN MỞ RỘNG

– Phát sinh trên 5.000 hóa đơn lưu trữ online sẽ áp dụng mức phí 350 vnđ / 1 hóa đơn tăng thêm

– Phát sinh trên số hóa đơn được phép tra cứu sẽ tính mức phí 5.000 đồng / 1.000 lượt tải hóa đơn tăng thêm

– Đối với các gói giới hạn công ty nếu quá giới hạn cho phép thì mỗi công ty tăng thêm được tính phí là 120.000 nghìn / 1 công ty (trả phí 1 lần)

MỘT SỐ LƯU Ý

– Hỗ trợ với tất cả khách hàng (kể cả đang sử dụng gói Free);

– Hết thời gian miễn phí khách hàng có thể chủ động lựa chọn gói sản phẩm phù hợp để gia hạn;

– Số lượng hóa đơn chưa sử dụng hết trong thời gian đăng ký sẽ được dùng tiếp sau khi khách hàng gia hạn thêm thời gian sử dụng;

– Không giới hạn máy tính truy cập, một tài khoản có thể khai báo nhiều công ty;

– Mỗi chủ thể (một máy tính, một email, một doanh nghiệp) chỉ được hưởng gói dùng miễn phí 1 lần; – Mã số thuế các công ty đã khai báo là cố định và không thể thay đổi;

– Bảng giá được cập nhật ngày: 12/12/2022