Các gói Professional

Thông tin chi tiết về gói sản phẩm Professional

Bạn quan tâm tới gói sản phẩm này khi có nhu cầu lưu trữ hóa đơn vào tài khoản. Gam Invoice cung cấp cả giải pháp Online và Offline cho gói sản phẩm này, hãy xem thêm tính năng và chi tiết giá ở bảng dưới đây:

Stt Mô tả Professional Pro Max Offline Pro Max Online
TÍNH NĂNG Lưu hóa đơn Online
trên máy chủ của GAM
Lưu hóa đơn
Offline trên máy
tại VP khách hàng 
Lưu hóa đơn
Online tại máy chủ
Online khách hàng
thuê riêng
1 Số hóa đơn lưu trữ (XML, PDF gốc) 10.000 Hđ Không giới hạn Không giới hạn
2 Số công ty 1 công ty 1 công ty 1 công ty
3 Tra cứu hóa đơn từ TCT
4 Số File XML, PDF hóa đơn tải về 1 lần Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
5 In hàng loạt hóa đơn kẹp chứng từ
6 Kiểm tra hợp lệ của hóa đơn (hóa đơn bỏ trốn, ngày ký khác ngày lập,…)
7 Tải PDF gốc mà không cần nhận Email
8 Kết xuất bảng kê mua vào bán ra
9 Kết xuất bảng kê chi tiết sang các Phần mềm kế toán đang sử dụng
10 Số lượng máy kết nối vào tài khoản 3 máy trạm Không giới hạn 20 máy trạm
11 Viết theo yêu cầu (Kết nối tới các hệ thông phần mềm của doanh nghiệp) Không
  CHI PHÍ  
1 Phí thuê Server (1 năm) – 30GB lưu trữ   2.760.000
2 Phí khởi tạo phần mềm mềm (Khởi tạo hóa đơn) 4.500.000 15.900.000 18.900.000
3 Phí bảo trì phần mềm (tính từ năm thứ 2)   15% hợp đồng 20% hợp đồng
4 Phí duy trì hằng năm 1.200.000    
  TỔNG CỘNG 5.700.000 15.900.000 21.660.000

MỘT SỐ LƯU Ý:

– Phần mềm là dịch vụ không chịu thuế GTGT, giá trên đã bao gồm hóa đơn GTGT

– Khi không có nhu cầu sử dụng Online có thể chuyển thành Offline hoặc ngược lại

– Phí khởi tạo hóa đơn đối với gói Professional: Nếu phát sinh lưu hóa đơn >10.000 sẽ áp dụng mức phí 3.900.000 đồng / 10 nghìn hóa đơn tăng thêm;

– Giá thuê máy chủ online có thể thay đổi tại thời điểm bạn triển khai thực tế (Tham khảo tại đây: bkhost.vn)