Gói Pro Max

Thông tin chi tiết về gói sản phẩm Pro Max

Bạn quan tâm tới gói sản phẩm này khi có nhu cầu lưu trữ hóa đơn không giới hạn. Gam Invoice cung cấp cả giải pháp Online và Offline cho gói sản phẩm này, hãy xem thêm tính năng và chi tiết giá ở bảng dưới đây:

Stt Mô tả Pro Max Offline Pro Max Online
  TÍNH NĂNG    
1 Số hóa đơn lưu trữ Không giới hạn Không giới hạn
2 Số công ty 1 công ty 1 công ty
3 Tra cứu hóa đơn từ TCT
4 Số File XML hóa đơn tải về 1 lần Không giới hạn Không giới hạn
5 Tự động giải nén File XML về định dạng thân
thiện
6 Kiểm tra hợp lệ của hóa đơn
7 Kết xuất bảng kê mua vào bán ra
8 Kết xuất bảng kê chi tiết sang các Phần mềm kế toán đang sử dụng
  CHI PHÍ    
1 Phí thuê Server (1 năm) – 30GB lưu trữ   2.760.000
2 Phí khởi tạo phần mềm mềm 5.900.000 8.900.000
3 Phí bảo trì phần mềm: 30% giá trị hợp đồng (Phí bảo trì tính từ năm thứ 2)    
  TỔNG CỘNG 5.900.000 11.660.000

MỘT SỐ LƯU Ý:

– Phần mềm là dịch vụ không chịu thuế GTGT, giá trên đã bao gồm hóa đơn GTGT

– Khi không có nhu cầu sử dụng Online có thể chuyển thành Offline hoặc ngược lại

– Đối với các gói giới hạn công ty nếu quá giới hạn cho phép thì mỗi công ty tăng thêm được tính phí là 120.000 nghìn / 1 công ty (trả phí 1 lần)

– Giá thuê máy chủ online có thể thay đổi tại thời điểm bạn triển khai thực tế (Tham khảo tại đây: bkhost.vn)