Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

1.1. Trước khi sử dụng phần mềm Gam Invoice bạn được yêu cầu chấp nhận các điều khoản sử dụng và chính sách dữ liệu bằng cách chọn vào hộp kiểm của thông báo này.

1.2. Trong trường hợp này, bạn hiểu rằng Bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng từ thời điểm bắt đầu sử dụng phần mềm Gam Invoice.

2. Thay đổi các Điều khoản sử dụng

2.1. GAM được phép sửa đổi hoặc thay đổi các Điều khoản sử dụng theo thời gian.

2.2. GAM sẽ báo cho Bạn về những thay đổi này bằng hình thức gửi tin đến trực tiếp phần mềm mà bạn đang sử dụng. Hoặc thông qua Email mà bạn đã đăng ký với GAM trong quá trình sử dụng. Mọi nỗ lực này nhằm đảm bảo rằng bạn sẽ có thể chú ý đến các Điều khoản sử dụng sửa đổi.

3. Chấm dứt các Điều khoản sử dụng; Các hậu quả của việc chấm dứt

3.1. Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực trừ khi và cho đến khi được chấm dứt bởi Bạn hay GAM, trong trường hợp có thể.

3.2. Bạn có thể chấm dứt Thoả thuận này vào bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng phần mềm Gam Invoice.

3.3. GAM có quyền chấm dứt Thoả thuận này vào bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo trước nếu:

A. Bạn đang có hành vi vi phạm các Điều khoản sử dụng;

B. Bạn có thể hiện rõ (không phân biệt dù là trực tiếp hoặc thông qua các hành động của Bạn hoặc là các báo cáo hoặc bằng cách khác) rằng Bạn không có ý định tuân theo các Điều khoản sử dụng;

C. Tài khoản của bạn không có bất kỳ giao dịch sử dụng nào trong vòng 3 tháng liên tiếp;

3.4. Gam có quyền xóa công ty mà bạn đã khái báo mà không cần báo trước nếu Mã số thuế của công ty đó không tồn tại trên hệ thống của Sở kể hoạch, TCT.

3.5. Việc chấm dứt của Thỏa thuận này sẽ không có ảnh hưởng đến bất kỳ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mà Bạn hay GAM đã thu được hoặc phát sinh các trong thời hạn của Thỏa thuận này.

3.6. Bạn không được phép Sử dụng phần mềm Gam Invoice nếu thỏa thuận này kết thúc, với lý do ở mục 3.2 và 3.3.

4. Cung cấp sản phẩm

4.1. Mọi phiên bản phần mềm Gam Invoice đều được cung cấp miễn phí theo “Chính sách miễn phí” của GAM

4.2. Bạn được phép để sử dụng phần mềm cho mục đích phi thương mại, bạn sẽ không tái bản, nhân bản, sao chép, thương mại hóa, bán hoặc bán lại phần mềm Gam Invoice dưới mọi hình thức.

4.3. GAM có thể tự động tải về và cài đặt các bản cập nhật theo thời thời gian. Cập nhật Phần mềm này có thể dưới các hình thức khác nhau và nói chung là cung cấp cho các mục đích cải thiện hiệu suất, bảo mật và độ tin cậy của sản phẩm.

4.4. GAM có quyền từ chối phục vụ khi:

A. Bạn vi phạm các điều khoản sử dụng tại thảo thuận này với một số nội dung cụ thể sau:

– Bình luận hành xử thiếu văn hóa trên các diễn đàn, mạng xã hội của GAM. Có lời lẽ không tôn trọng, thiếu hợp tác, không tuân thủ hướng dẫn khi điện thoại hoặc chat hỏi nhân viên hỗ trợ của GAM

– Vô tình hoặc cố ý sử dụng các gói trả phí của Gam Invoice khi đã hết thời gian sử dụng của tài khoản.

– 1 máy tính hoặc 1 email hoặc 1 công ty được xác định là 1 chủ thể sử dụng phần mềm. Chủ thể này được coi là vi phạm điều khoản sử dụng khi vô tình hoặc cố ý tạo nhiều tài khoản khác nhau nhằm mục đích sử dụng nhiều lần “Chính sách miễn phí”.

B. Bạn hoặc công ty của bạn đang bị hạn chế bởi pháp luật Việt Nam

C. Chúng tôi nhận thấy dấu hiệu bạn sử dụng phần mềm vì những mục đích trái pháp luật

5. Trách nhiệm của bạn

5.1. Tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện được nêu tại thỏa thuận này

5.2. Bạn có trách nhiệm hành sử đúng mực, có văn hóa trên các diễn đàn chung của GAM

6. Trách nhiệm của GAM

6.1. Cung cấp sản phẩm đúng với nội dung quảng cáo giới thiệu tính năng, tiện ích.

6.2. Thực hiện đúng các cam kết về “Chính sách miễn phí“, “Cam kết hỗ trợ

6.3. GAM không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả do thao tác tự ý của người dùng mà không qua tham khảo các kênh hướng dẫn của GAM

6.4. GAM không chịu trách nhiệm về việc mất mát, tổn thất dữ liệu của bạn với các lý do sau:

– Hỏng ổ cứng (Gói Offline)

– Máy tính bị virus (Gói Offline)

– Người dùng không sao lưu dữ liệu (Gói Offline)

– Người dùng vô tình hoặc chủ ý xóa nhầm dữ liệu

6.5. GAM không chịu trách nhiệm cho những mất mát, thiệt hại là hậu quả của bất cứ vi phạm các điều khoản điều kiện của thỏa thuận này.

7. Bảo mật

GAM có trách nhiệm bảo mật các thông tin mà GAM được bạn cho phép tiếp cận trong quá trình hỗ trợ sử dụng hoặc khi bạn thao tác với các tính năng bắt buộc gửi thông tin trên phần mềm Gam Invoice (Như mô tả trong “Chính sách dữ liệu“).

8. Bất khả kháng

8.1. GAM không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại để thực hiện, hoặc chậm trễ trong thực hiện nghĩa vụ của GAM theo thỏa thuận này nếu nguyên nhân gây ra bởi sự cố bên ngoài vượt tầm kiểm soát hợp lý của GAM (sự cố internet do nhà cung cấp, thiên tai, chiến tranh, …)

8.2. GAM thực hiện theo thỏa thuận này được coi là bị đình chỉ trong khoảng thời gian mà sự kiện bất khả kháng vẫn tiếp tục, và GAM sẽ có một phần mở rộng thời gian thực hiện trong suốt thời gian của thời kỳ đó.

9. Những quy định chung

9.1. GAM sẽ chỉ dựa vào văn bản các Điều khoản và Điều kiện. Mọi tuyên bố, báo cáo hoặc thỏa thuận đều phải được gửi đi từ Email: [email protected] hoặc [email protected]

9.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi (toàn bộ hoặc một phần) được xác định bởi một tòa án của pháp luật có thẩm quyền quyết định về vấn đề này, tính hợp lệ, hợp pháp và thực thi các quy định còn lại sẽ không bất kỳ cách nào bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm.

9.3. Bạn không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, nếu không xử lý của thỏa thuận này là cá nhân cho bạn, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ phát sinh theo thỏa thuận này mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của GAM.