Phần mềm đọc hóa đơn điện tử XML của Viettel

Tin tức

Thông thường khi chúng ta nhận được hóa đơn điện tử của Viettel – Vinvoice bạn cần giải nén thư mục chứa File hóa đơn XML. Tuy nhiên File XML này ở dạng dữ liệu có cấu trúc và không để đọc được bởi các phần mềm thông thường. Để có đọc hiển thị nội dung hóa đơn và in ấn File này bạn có thể sử dụng Phần mềm hỗ trợ. Cụ thể ở đây là phần mềm đọc hóa đơn Gam – Invoice, hoàn toàn miễn phí. Cách thực hiện như sau:

– Bạn tải về phần mềm này tại địa chỉ: http://www.gaminvoice.net/tai-ve

– Nhấp chọn vào một trong các link dưới đây để tải bộ cài phần mềm về máy tính

– Thực hiện cài đặt bằng cách nhấp Next theo các màn hình hướng dẫn

– Sau khi cài đặt xong bạn ra Desktop nhấp đúp biểu tượng GAM_IMS để chạy phần mềm

– Chương trình được khởi động, ngay ở màn hình chính bạn nhấp chọn vào biểu tượng mở XML

– Chọn tới File XML hóa đơn điện tử của Viettel – VInvoice cần mở

– Kết quả sẽ được như hình dưới đây

Bạn cũng có thể đọc File này bằng cách sử dụng tra cứu trên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn theo hướng dẫn tại đây: http://www.gaminvoice.net/mo-xml-hoa-don-dien-tu-moi-nha-cung-cap

Chia sẻ ngay