BẢNG GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ

Thông tin chi tiết

Hiện tại Gam Invoice đang miễn phí dùng thử 1 tháng Full tính năng, hãy tải và trải nghiệm ngay!

TÙY CHỌN MỞ RỘNG

– Phát sinh trên số hóa đơn được phép tra cứu sẽ tính mức phí 5.000 đồng / 1.000 lượt tra cứu hóa đơn tăng thêm (Dùng cho Gói Starter)

– Đối với các gói giới hạn công ty nếu quá giới hạn cho phép thì mỗi công ty tăng thêm được tính phí là 120.000 nghìn / 1 công ty (trả phí 1 lần)

MỘT SỐ LƯU Ý

– Hỗ trợ với tất cả khách hàng (kể cả đang sử dụng gói Free);

– Hết thời gian miễn phí khách hàng có thể chủ động lựa chọn gói sản phẩm phù hợp để gia hạn hoặc dùng gói miễn phí trọn đời Starter;

– Một tài khoản có thể khai báo nhiều công ty và truy cập từ các máy tính khác nhau;

– Mỗi chủ thể (một máy tính, một email, một doanh nghiệp) chỉ được hưởng gói dùng miễn phí 1 lần;

– Mã số thuế các công ty đã khai báo là cố định và không thể thay đổi;

– Bảng giá được cập nhật ngày: 12/12/2022