Các sản phẩm của Gam

Dưới đây là một số sản phẩm dịch vụ mà Gam đang cung cấp tới khách hàng!

Phần mềm kế toán GAM (Gam Accounting Softwre)

Đầy đủ TT133, TT200, QĐ48, QĐ15 với 4 hình thức sổ sách kế toán. Miễn phí 2 năm tài chính không giới hạn, làm nhiều công ty. Từ năm tài chính thứ 3 chỉ phải trả duy nhất khoản phí gia hạn năm làm việc mới là 690k / 1 năm.

Có thể làm Online / Offline và dễ dàng chuyển đổi giữa hai chế độ khi có nhu cầu.

Phần mềm kế toán HKD GAM (Gam Small Accounting Softwre)

Đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực kế toán theo thông tư 132/2018/BTC-TT ban hành ngày 28/12/2018 và Thông tư 88/2021/TT-BTC ban hành ngày 11/10/2021

Ngoài ra GamSmall còn rất phù hợp để theo dõi nội bộ cho những mô hình kinh doanh nhỏ như: Các hộ kinh doanh, cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, công trường, các startup giai đoạn đầu,…

Phần mềm Quản lý hóa đơn Gam Invoice

Dùng để quản lý Email nhận hóa đơn, quản lý hóa đơn điện tử đầu vào, tra cứu hóa đơn điện tử trực tiếp từ TCT. Thay thế việc tải, lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào thủ công tại máy tính. Công cụ kết xuất hóa đơn sang Phần mềm kế toán giúp giảm tải khá nhiều việc nhập liệu thủ công. Qua đó kế toán sẽ có nhiều thời gian dành cho việc hoàn thiện nghiệp vụ, chứng từ, sổ sách.

Có thể làm Online / Offline với nhiều gói dịch vụ khác nhau.