Chính sách cộng tác viên

Ngày bắt đầu áp dụng: 0 giờ 24/05/2024; Chính sách mới sẽ thay thế toàn bộ chính sách đã ban hình trước đó; Chính sách mới ban hành sẽ chỉ áp dụng cho những trường hợp cài đặt sau thời điểm ban hành chính sách đó.

1. Khách hàng

– Khi giới thiệu khách sử dụng Gam Invoice và gắn thông tin người giới thiệu là bạn, thì bạn sẽ trở thành cộng tác viên (CTV) của GAM

– Khi các khách hàng này thanh toán phí sử dụng dịch vụ của phần mềm Gam Invocie, bạn sẽ được hưởng hoa hồng tương ứng với mục 2.

2. Hoa hồng

2.1. Khi khách hàng của quý CTV thanh toán mua gói dịch vụ chính của phần mềm lần đầu tiên, bạn sẽ được hưởng hoa hồng như sau:

– Từ khách hàng thứ 1 đến khách hàng thứ 5 hưởng 22% giá trị gói dịch vụ.

– Từ khách hàng thứ 6 trở lên hưởng 26% giá trị gói dịch vụ.

Ví dụ: Ví dụ khách hàng mua gói Advance trị giá 500 nghìn / 1 năm thì hoa hồng của CTV là % hoa hồng (22 hoặc 26%) * 500 nghìn

2.2. Đối với dịch vụ tăng thêm (thu một lần) như mua thêm công ty thanh toán lần đầu cùng gói dịch vụ chính thì hoa hồng bạn được hưởng là 10% giá trị dich vụ tăng thêm (Chỉ áp dụng cho lần đầu mua cùng các gói cơ bản)

Ví dụ: Khách hàng mua gói Advance và mua thêm 10 công ty ngoài 500 nghìn giá trị gói dịch vụ, thì 10 công ty tăng thêm trị giá 800 nghìn, bạn sẽ hưởng hoa hồng phần này là: 800 nghìn * 10%.

3. Thanh toán hoa hồng

Việc thanh toán hoa hồng cho CTV sẽ được thực hiện qua hình thức chuyển khoản khi tài khoản CTV của bạn đạt một trong 2 điều kiện sau:

– Giới thiệu được tối thiểu 3 khách hàng đã trả phí

– Giá trị hoa hồng đạt ngưỡng 500 nghìn

4. Hỗ trợ kỹ thuật

Mọi vấn đề phát sinh về kỹ thuật khi khách hàng của CTV gặp phải như cài đặt, sửa lỗi, cập nhật tính năng sẽ do cán bộ kỹ thuật GAM phụ trách.

5. Các điều khoản khác

– Cộng tác viên không được giới thiệu cho chính mình.

– Mọi dữ liệu thông kê về lượng khách hàng cài đặt cũng như thanh toán phí được theo dõi trên phần mềm Gam Invoice trong chức năng “Thu nhập của bạn”.

6. Hướng dẫn theo dõi, quản lý khách hàng, thu nhập

Bước 1: Cài đặt phần mềm Gam Invoice

Đầu tiên bạn cần tải Gam Invoice tại đây: http://www.gaminvoice.net

Và cài đặt phần mềm theo hướng dẫn tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=NdzyCRk70E4&t=2s

Hoặc có thể liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

Bước 2: Đăng ký đối tác với GAM

– Từ phần mềm Gam Invoice bạn nhấp chọn mục “Thu nhập của bạn”

– Hộp thoại đăng ký cộng tác viên với GAM xuất hiện như hình dưới:

– Bạn tích chọn vào mục “Tôi đã đọc kỹ …”. Sau đó nhấp chọn nút <Tiếp tục>. Màn hình “Thu nhập của đối tác” xuất hiện như hình dưới đây:

Như vậy tới đây bạn đã trở thành CTV kinh doanh của GAM.

Bước 3: Gắn thông tin người giới thiệu

– Khi bạn cài đặt phần mềm Gam Invoice cho các khách hàng mà mình quản lý, hãy gắn thông tin về người giới thiệu tại màn hình khai báo tài khoản như hình dưới đây:

Bước 4: Quản lý thu nhập

– Từ phần mềm Gam Invoice bạn nhấp chọn mục “Thu nhập của bạn”, hộp thoại xuất hiện như hình dưới đây:

– Tại tab <Danh sách khách hàng của bạn> sẽ liệt kê các khách hàng mà bạn đã giới thiệu

– Tại tab <Thu nhập và thanh toán> sẽ hiện các giao dịch thanh toán lần đầu của khách hàng và các giao dịch mà GAM đã thanh toán hoa hồng cho bạn.