Chính sách dữ liệu

I. GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với nền tảng Gam Invoice (bao gồm website www.gaminvoice.net) được được vận hành bởi Công ty TNHH Phần mềm Gam. Gam nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với nền tảng Gam Invoice (chúng tôi gọi chung Các Nền tảng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng của chúng tôi là “Các Dịch Vụ”). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách dữ liệu này được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức, mục đích chúng tôi thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

II. CHÍNH SÁCH

1. Dữ liệu chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng Gam Invoice

Để cung cấp Sản phẩm của Gam, chúng tôi phải xử lý các thông tin về bạn. Các loại thông tin mà chúng tôi xử lý phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

a. Thông tin tài khoản

Để bắt đầu sử dụng Gam Invoice, bạn cần phải đăng ký tài khoản và cung cấp thông tin chính xác về tên hiển thị, tên đăng nhập, email và mật khẩu.

Khi khai báo công ty bạn phải cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế và email của doanh nghiệp.

b. Hồ sơ

Bạn có thể tự do lựa chọn thông tin để điền vào Hồ sơ của bạn cũng như hồ sơ công ty khai báo sử dụng, bao gồm số điện thoại, địa chỉ,… Bạn không bắt buộc phải cung cấp những thông tin này trong Hồ sơ của bạn. Đừng thêm bất kì thông tin cá nhân nào mà bạn không muốn cập nhật vào Hồ sơ.

c. Các hoạt động kết nối

Chương trình có thực hiện kết nối với các tài khoản của trang hoadondientu.gdt.gov.vn; thông tin tài khoản sẽ được lưu vào File tạm trên máy tính sử dụng phần mềm.

d. Các giao dịch của bạn

Chúng tôi lưu lại các thông tin giao dịch tải hóa đơn của bạn như: Số lượt tải, số hóa đơn tải, một số trường hợp XML hóa đơn sẽ được lưu vào File tạm của máy tính sử dụng phần mềm.

Nếu bạn sử dụng chức năng lưu trữ Email và hóa đơn thì toàn bộ thông tin này sẽ được lưu trên máy chủ của GAM.

2. Tại sao chúng tôi phải thu thập dữ liệu

a. Vận hành chức năng của chương trình

Khi bạn sử dụng gói lưu trữ Email hóa đơn, thì toàn bộ thông tin này sẽ được GAM sử dụng để cung cấp tới bạn các dịch vụ như tra cứu, tải, in, tổng hợp số liệu của hóa đơn. Đây là hoạt động bắt buộc để vận hành chương trình.

b. Cải thiện độ an toàn, tính toàn vẹn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để xác minh tài khoản và hoạt động, chống hành vi có hại, phát hiện và ngăn chặn spam cũng như các trải nghiệm tiêu cực khác, duy trì tính toàn vẹn của Sản phẩm, đồng thời cải thiện độ an toàn và tính bảo mật trên Sản phẩm của Gam.

c. Liên lạc với bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị, thông báo cho bạn về Sản phẩm của chúng tôi, cũng như cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

d. Cải thiện hiệu năng của chương trình

Việc lưu trữ hóa đơn XML tạm tại máy tính sử dụng giúp phần mềm dễ dàng tái sử dụng các lần tiếp theo. Giúp cải thiện tốc độ của chương trình.

3. Quyền chia sẻ cho bên thứ 3

Chúng tôi được phép chia sẻ thông tin của bạn khi có yêu cầu của các cơ quan hành pháp hoặc theo các yêu cầu pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Làm cách nào để quản lý hoặc xóa thông tin

Bạn có khả năng truy cập, sửa đổi, sao chép và xóa dữ liệu của mình.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ cho đến khi Gam không còn cung cấp dịch vụ nữa hoặc cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa. Tùy theo từng trường hợp, chúng tôi sẽ quyết định dựa trên những yếu tố như bản chất của dữ liệu, lý do thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như các nhu cầu lưu giữ vì mục đích hoạt động hoặc pháp lý có liên quan.

5. Lưu trữ dữ liệu

Nếu bạn sử dụng gói Pro Max Offline dữ liệu sẽ được lưu tại máy tính của bạn, bạn cần phải thường xuyên sao lưu tránh trường hợp thất thoát, mất số liệu.

Nếu bạn sử dụng các gói Pro thì mọi hóa đơn, Email của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của GAM, Gam hoàn toàn chịu trách nhiệm lưu trữ, sao lưu, bảo mật các dữ liệu này.

Nếu bạn sử dụng gói Pro Max Online dữ liệu sẽ được lưu trữ trên máy chủ của nhà cung cấp máy chủ chuyển nghiệp, mọi vấn đề bảo mật sao lưu sẽ phụ thuộc vào gói Server mà đang sử dụng.