Tìm hiểu về File Xml hóa đơn điện tử

Tin tức

File Xml hóa đơn điện tử là gi?

XML là viết tắt của eXtensible Markup Language, hay còn gọi là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng do W3C đề nghị với mục đích tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác. Đây là một tập hợp con đơn giản có thể mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau nên rất hữu ích trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.

Vậy File XML hóa đơn điện tử là File dữ liệu mà dữ liệu hóa đơn được trình bày dưới dạng cấu trúc XML. Vì có cấu trúc nên nó dễ dàng được các ngôn ngữ lập trình đọc được nội dung. Từ đó dễ dàng tổng hợp thống kê dữ liệu, điều trước đây không thể làm với hóa đơn giấy.

Nhờ có File XML hóa đơn điện tử CQT có thể chủ động tổng hợp dữ liệu về doanh số của doanh nghiệp theo thời gian thực. Doanh nghiệp cũng có thể dễ dàng tái sử dụng hóa đơn một cách tự động như tạo bảng kê thuế đầu ra đầu vào, hay Import hóa đơn vào PMKT mà không cần nhập thủ công,…

Làm thế nào để đọc được File XML hóa đơn điện tử?

Trong quá trình hạch toán kế toán, rất nhiều trường hợp vì lý do nào đó chúng ta không có File PDF thể hiện hóa đơn. Khi đó bạn hoàn toàn có thể mở File XML hóa đơn để: Lấy thông tin kê khai, In ấn kẹp cùng chứng từ, số sách, kết xuất PDF gửi cho đối tác,…

File Xml hóa đơn quan trọng và cung cấp nhiều thông tin như vậy nhưng hiện có rất in phần mềm đọc được File này, và Gam Invoice là một giải pháp hữu hiệu. Gam Invoice cho phép mở File XML hóa đơn theo TT78 của mọi nhà cung cấp.

Bạn có thể tải phần mềm tại đây

Hướng dẫn cài đặt bạn có thể xem tại đây

Chia sẻ ngay