Top 5 phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào tốt nhất

Tin tức

1. Phần mềm xử lý hóa đơn dùng để làm gì?

Phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào được ra đời cùng với TT78 về sử dụng hóa đơn điện tử. Thường còn được gọi với cái tên khác như Phần mềm quản lý hóa đơn, phần mềm tra cứu hóa đơn,… Nó dùng để tự động hóa quá trình quản lý, lưu trữ hóa đơn đầu vào và tự động xử lý các nghiệp vụ liên quan tới hóa đơn GTGT (bao gồm cả hóa đơn đầu vào và đầu ra). Như kiểm tra tính hợp lệ, tạo bảng kê thuế, bảng kê chứng từ,…

2. Phần mềm xử lý hóa đơn ai có thể dùng?

Doanh nghiệp đơn lẻ, kế toán tại nhà, đại lý thuế đều có thể sử dụng, để giảm bớt thời gian lưu trữ, in ấn. Giảm 80% thời gian kê khai thuế và làm sổ sách.

3. Phần mềm xử lý hóa đơn hoạt động như nào?

Đối với phần mềm dạng này thường có một số tính năng bắt buộc như:

+ Quản lý Email nhận hóa đơn: Từ email phần mềm tự động tra cứu hóa đơn và đọc thành bảng kê thuế

+ Tra cứu, in ấn, tải hàng hoạt hóa đơn đầu ra đầu vào giúp dễ dàng lưu trữ và tìm kiếm

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn

+ Cảnh báo ngày lập khác ngày ký hoặc hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn có rủi ro về thuế

4. Có những phần mềm xử lý hóa đơn nào nổi tiếng

Dưới đây chúng tôi xin được giới thiệu 5 phần mềm xử lý hóa đơn phổ biến và nổi tiếng nhất. Các bạn cùng tham khảo nhé!

1) Phần mềm tra cứu hóa đơn Gam Invoice: http://www.gaminvoice.net/tai-ve

2) Phần mềm Xử lý hoá đơn tự động Ubot Invoice: https://ubot.vn/ubot-invoice/

3) Phần mềm quản lý hóa đơn Misa MeInvoice: https://www.meinvoice.vn/xu-ly-hoa-don-dau-vao/

4) Phần mềm Quản lý hóa đơn điện tử mSMI: https://minvoice.vn/dang-ky-su-dung/

5) Phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào VNPT EIMS: https://vnpteinvoice.vn/giai-phap/xu-ly-hoa-don-dau-vao/138.html

Chia sẻ ngay